Przedszkole Nr 93
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 93 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > KOMPETENCJE

KOMPETENCJE

  Drukuj
 
KOMPETENCJE
Treść

Przedszkole nr 93 "Baśniowy Dworek na Kole" w Warszawie realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności:

1. Zapewnia wychowanie, opiekę i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

2. Umożliwia wychowanie w poczuciu przynależności narodowej, językowej, religijnej i etnicznej.

3. Kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w zespole, uczy poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka.

4. Zapewnia organizację zajęć dodatkowych.

5. Zapewnia wszystkim dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno - społeczny, fizyczny oraz emocjonalny zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychfizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka.

6. Realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej w oparciu o program wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN oraz programy własne pisane zgodnie z podstawą programową.

7. Wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz współpracuje z rodziną w przygotowaniu dziecka do nauki w szkole.

8. Udziela dzieciom pomocy psychologiczno  -pedagogicznej, współpracując z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, psychologiem i innymi specjalistami działającymi na rzecz dzieci.

9. Zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, opieki i wychowania.

 
 
Wprowadził BZMW/a.zakrzewska 18-02-2010
Aktualizujący bzmw/a.zakrzewska 16-10-2012
Zatwierdzający bzmw/a.zakrzewska 16-10-2012
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-10-2012
Liczba odwiedzin: 1077
Rejestr zmian